மும்பை: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மார்ச் 2022-ல் முடிவடைந்த நிதிக்காக அரசுக்கு ரூ. 30,307 கோடி ஈவுத்தொகை வழங்க வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக வெள்ளிக்கிழமை (RBI) தெரிவித்துள்ளது. 2021-22 ஆம் ஆண்டு கணக்கியல் ஆண்டிற்கான உபரியாக ரூ. 30,307 கோடியை மத்திய அரசுக்கு மாற்ற வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்செயல் ஆபத்து இடையகத்தை 5.50 சதவீதமாக பராமரிக்க முடிவு செய்தல், ஆர்பிஐ ஒரு அறிக்கையில் கூறினார்.
ரிசர்வ் வங்கியின் 596வது கவர்னர் தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய இயக்குநர்கள் குழு கூட்டத்தில் ஈவுத்தொகை வழங்குவது குறித்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. சக்திகாந்த தாஸ்வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கடந்த ஆண்டு மே மாதம், ஒன்பது மாத காலத்திற்கு (ஜூலை 2020 முதல் மார்ச் 2021 வரை) ரூ.99,122 கோடி ஈவுத்தொகையை ஆர்பிஐ அறிவித்தது. ரிசர்வ் வங்கி தனது நிதியாண்டை அரசாங்கத்தின் நிதியாண்டுடன் சீரமைத்ததால் அந்த காலத்திற்கான ஈவுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
முன்னதாக, ரிசர்வ் வங்கி அரசாங்கத்தின் ஏப்ரல்-மார்ச் நிதியாண்டுக்கு எதிராக ஜூலை-ஜூன் காலத்தை பின்பற்றி வந்தது.
அதன் கூட்டத்தில், தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை, உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு சவால்கள் மற்றும் சமீபத்திய புவிசார் அரசியல் முன்னேற்றங்களின் தாக்கம் ஆகியவற்றை வாரியம் மதிப்பாய்வு செய்தது.
ஏப்ரல் 2021 முதல் மார்ச் 2022 வரையிலான காலகட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் குழு விவாதித்தது மற்றும் 2021-22 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் கணக்குகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source link

affiliate marketing in tamil

 

Hi..

This is Sindhumani – Full Time Affiliate Marketer | Blogger | ISO 9001 Approved Affiliate Marketing Trainer |

I reveal my real experiences in Affiliate Marketing in Tamil, that you can check in the way of my teaching on YouTube.

Trust Yourself before starting Affiliate Marketing. You Can.. Because I did.. Why can’t you?… See you onboard…

Thanks and All the best.

By Affiliate Tamil

  Hi.. This is Sindhumani - Full Time Affiliate Marketer | Blogger | ISO 9001 Approved Affiliate Marketing Trainer | I reveal my real experiences in Affiliate Marketing in Tamil, that you can check in the way of my teaching on YouTube. Trust Yourself before starting Affiliate Marketing. You Can.. Because I did.. Why can't you?... See you onboard... Thanks and All the best.