டாவோஸ்: உலகளாவிய தனியார் பங்கு நிறுவனம் ஜெனரல் அட்லாண்டிக் இந்தியா மற்றும் தென்கிழக்கில் $2 பில்லியன் உழவு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது ஆசியா அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வீழ்ச்சியடைந்த மதிப்பீடுகள் பிராந்தியத்தின் தொடக்கங்களை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றியது, ஒரு மூத்த நிர்வாகி கூறினார்.
பொது அட்லாண்டிக் தொழில்நுட்பம், நிதிச் சேவைகள், சில்லறை வணிகம் மற்றும் நுகர்வோர் உள்ளிட்ட துறைகளில் சுமார் 15 நிறுவனங்களுடன் ஆரம்ப கட்ட முதலீட்டுப் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ளது. சந்தீப் நாயக், இந்தியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் அதன் வணிகத்தின் தலைவர் கூறினார். ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான சந்தை, குறிப்பாக இந்தியாவில், கடினமான பாதையில் செல்கிறது. 2021 இல் சாதனை $35 பில்லியனைத் திரட்டிய பிறகு, நிறுவனர்கள் பணத்தை ஈர்ப்பதில் சிரமப்படுகின்றனர், குறைந்த மதிப்பீடுகள் குறித்த அச்சத்தைத் தூண்டி, சிலரை வேலைகளை குறைக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தினர்.

Source link

affiliate marketing in tamil

 

Hi..

This is Sindhumani – Full Time Affiliate Marketer | Blogger | ISO 9001 Approved Affiliate Marketing Trainer |

I reveal my real experiences in Affiliate Marketing in Tamil, that you can check in the way of my teaching on YouTube.

Trust Yourself before starting Affiliate Marketing. You Can.. Because I did.. Why can’t you?… See you onboard…

Thanks and All the best.

By Affiliate Tamil

  Hi.. This is Sindhumani - Full Time Affiliate Marketer | Blogger | ISO 9001 Approved Affiliate Marketing Trainer | I reveal my real experiences in Affiliate Marketing in Tamil, that you can check in the way of my teaching on YouTube. Trust Yourself before starting Affiliate Marketing. You Can.. Because I did.. Why can't you?... See you onboard... Thanks and All the best.