மும்பை: Paytm நிறுவனர் விஜய் சேகர் சர்மா தாய் நிறுவனத்தின் MD & CEO ஆக வாரியத்தால் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஒன்97 கம்யூனிகேஷன்ஸ் டிசம்பர் 2027 வரையிலான ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு. வாரியம் CFO ஐயும் நியமித்தது மதுர் தியோரா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முழு நேர இயக்குநராக, நிறுவனம் கூறியது.
ஒன்97 கம்யூனிகேஷன்ஸ் வாரியம் அதன் கூட்டு முயற்சிக்காக ரூ.950 கோடி முதலீட்டை தவணைகளில் அனுமதித்தது. Paytm பொது காப்பீடு (PGIL) நிறுவனம். ஒன்97 கம்யூனிகேஷன்ஸ் மற்றும் ஷர்மாவின் விஎஸ்எஸ் ஹோல்டிங்ஸ் இடையே A49:51 JV ஆக PGIL இணைக்கப்பட்டது. வாரியம் அதன் பங்குகளை உயர்த்தவும், நிறுவனத்தை 74% பங்குகளுடன் துணை நிறுவனமாக மாற்றவும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Source link

affiliate marketing in tamil

 

Hi..

This is Sindhumani – Full Time Affiliate Marketer | Blogger | ISO 9001 Approved Affiliate Marketing Trainer |

I reveal my real experiences in Affiliate Marketing in Tamil, that you can check in the way of my teaching on YouTube.

Trust Yourself before starting Affiliate Marketing. You Can.. Because I did.. Why can’t you?… See you onboard…

Thanks and All the best.

By Affiliate Tamil

  Hi.. This is Sindhumani - Full Time Affiliate Marketer | Blogger | ISO 9001 Approved Affiliate Marketing Trainer | I reveal my real experiences in Affiliate Marketing in Tamil, that you can check in the way of my teaching on YouTube. Trust Yourself before starting Affiliate Marketing. You Can.. Because I did.. Why can't you?... See you onboard... Thanks and All the best.